In mijn werk zie ik dat dingen vaak beter kunnen en gaan als je het echte aandacht geeft. Door echt te kijken, echt te luisteren en echt te voelen wat mensen beweegt, krijg je een gesprek op gang en komt er beweging. Beter!-Proces richt zich op het verbeteren van uw bedrijfs/werkprocessen. Om draagvlak te creëren voor deze veranderingen is de aanpak niet eenzijdig. De bedrijfscultuur, de systemen en natuurlijk de MENSEN zullen meegenomen worden in het traject. Want het herzien van een bedrijfsproces is één, maar wat voor betekenis heeft deze herziening als uw medewerkers niet met deze verandering kunnen of willen omgaan?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • het begeleiden van veranderingstrajecten met focus op bedrijfs/werkprocessen
  • het analyseren en ontwerpen van bedrijfs/werkprocessen
  • procesbegeleiding, –optimalisatie en vereenvoudiging
  • nieuwe werkwijzen implementeren en/of uniformeren
  • aanscherping/in kaart brengen van beheersmaatregelen en operationele risico’s
  • vastleggen van procedures
  • functionele beschrijvingen opstellen voor de ideale ondersteuning van systemen
  • workshops geven gericht op kennisuitwisseling
  • teambegeleiding